26/09/2012

VÔ CỰC SINH LƯỠNG NGHI    Khi mức độ vật chất ngày càng dày lên, các hoạt động hỗn loạn của chúng tác động lẫn nhau hay nói một cách khác là có sự va chạm của các hạt vật chất và từ đó xảy ra sự kết hợp lại hoặc phân hóa rõ rệt hơn. Những chất đặc rắn dần gắn kết lại với nhau, các chất lỏng bao bọc, các chất khí thì có xu hướng vươn lên, bay lên.    Trong tư duy nhận thức của con người cũng đã biến chuyển, tiến hóa. Từ việc nhận thức được rằng xung quanh mình là một thế giới lấp đầy vật chất thì họ đã bắt đầu quan sát, cảm nhận và phân tích chọn lọc một cách đơn giản nhất qua trực giác. Tư duy trực giác dẫn dắt con người nhận thấy có những vật thường đứng im, có những vật thường chuyển động, có những vật thường lắng xuống và có những thứ thường vươn lên, bay lên … Và rồi họ bắt đầu phân chia: đây là những vật đứng im thường hằng -  đây là những vật luôn chuyển động; đây là những vật thường chìm xuống, lắng xuống – đây là những vật thường vươn lên, bay lên … Cứ phân định như vậy và cuối cùng tất  cả mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới mà con người cảm nhận được đã được họ phân chia thành hai phần rõ ràng. Một LƯỠNG NGHI sơ khai được sinh ra, nó đơn giản, cô đọng như ta vạch một nét chia đôi một vật thể, như ta thủa bập bẹ tiếng nói đầu đời gọi: Mẹ - Cha, như chú khỉ lông vàng biết cầm hòn đá đập vỡ vỏ hạt dẻ …    Theo các sách nho cổ, thì vào khoảng 4000 năm trước công nguyên, vua Phục Hy thấy ở sông Hoàng Hà có con Long mã hiện lên, trên lưng Long mã có 9 vân, vua Phục Hy căn cứ vào đó vạch ra một vạch liền " __" gọi là dương, một vạch đứt " - - " gọi là âm.
   Hai vạch này gọi là Lưỡng nghi.


   (khái niệm âm dương ở đây mang tính sơ khai và là khởi đầu cho việc tiến tới học thuyết âm dương sau này và học thuyết âm dương được mô phỏng bằng THÁI CỰC ĐỒ )


........................................................................................................
Mời xem: LƯỠNG NGHI SINH ÂM DƯƠNG
Post a Comment